תשריט חלוקה

תשריט חלוקה

כאשר על תשריט חלוקה חתומי כל בעלי הקרקע, נין לראות את התשריט כהסכם לביצוע שלושה דברים:  ראשית, כהסכם לחלוקת הקרקע מבחינת הבעלות. שנית, כהסכם לחלוקת הקרקע מבחינת השימוש והניהול. שלישית, כהסכם לקביעת זכויות וחובות השותפים ביחס למקרקעין, כאמור בסעיף 29(א) לחוק המקרקעין. על התשריט להיות רשום על פי הכללים ובהתאם לקריטריונים הקבועים על פי חוק. חברת סישר מיפוי והנדסה אזרחית בע"מ מוסמכים לערוך תשריט זה ועושים זאת בהתאם לכל החוקים והכללים.

מה זה תשריט חלוקה ומתי משתמשים בו?

כאשר שותפים לקרקע רוצים לפרק את השותפות, הם יכולים לבקש תשריט חלוקה כדי לפצל את הנכס ליחידות קטנות יותר, לסמן אותן ואז לחלק אותן בין השותפים על סמך הזכאות של כל שותף במכלול. השיקול העיקרי הוא שעל החלוקה הנדונה לייצג במדויק את הבעלות היחסית בקרקע המשותפת בין השותפים, בנוסף לעמוד בקריטריונים שנקבעו על ידי רשויות התכנון (סעיפים 137 ו-143 לחוק התכנון והבניה) והמפקח של רישום מקרקעין (סעיף 38 (א) לחוק המקרקעין).

מה המשמעות של איחוד וחלוקה בתכנון ובנייה?

הגדרה אחת המצויה בחוקי התכנון והבנייה היא איחוד וחלוקה חדשה. התהליך כרוך בשימוש בתכנית מקומית המציינת את גודל וצורת המבנה בשטחם המירבי המורשה, בין אם המבנה כבר עומד או כתכנון על פני שטח ריק. למעשה, איחוד מגרשים וחלוקה מחדש בהתאם לתכנית החדשה הם עניין של איחוד וחלוקה. על מנת לפתח ולהפיק את המירב מהאזור, שיועיל הן לבעלי הקרקע והן לציבור הרחב, מאחדים את הקרקעות, כאשר תשריט חלוקה מאפשר לכל אחד לקבל את גודל החלקה על סמך הזכאות שלו. ניתן להשתמש בחלקות שזה עתה נוצרו למטרות ציבוריות ולחלוקה הוגנת יותר בין בעלי הקרקע. זה נכון, למשל, בהתחדשות עירונית או בפינוי בינוי.

במקרים בהם הוועדה זקוקה לאישור איחוד וחלוקה למתן היתר בנייה, או כאשר הבעלים מבקש זאת, מתבצעים איחוד וחלוקה מתוך מחשבה כי שווי הקרקע עשוי להשתפר. תכנון עירוני טוב יותר ורווח כלכלי, כמו במקרה של מקרקעין או ארנונה, הם מטרות הוועדות. במקום הפקעה מתבצע הליך איחוד וחלוקה המבטל את הצורך בתשלום פיצויים. ישנם שני חלקים לתוכנית איחוד וחלוקה:

  • ראשית, מאחדים את המגרשים.
  • שנית, מודד מוסמך מבצע את החלקה לחלקות חדשות וקובע סדר פעולות לביצוע ההליך כמתוכנן.

על מנת שהחלוקה תתקבל בוועדה על פי חוק, יש צורך שהמסמך יהיה חתום על ידי מודד מוסמך ומקצועי. להזמנת שירותיו של מודד מוסמך צרו קשר עם סישר מיפוי והנדסה אזרחית בע"מ.

דילוג לתוכן