תכניות לצרכי רישום

תכניות לצרכי רישום

תכנית לצרכי רישום (תצ"ר), כפי שמציעה חברת "סישר מיפוי והנדסה בע"מ" הינה "תכנית המגדירה את הגבולות של נכסי מקרקעין ושטחיהם. התוכנית לרוב כוללת תשריט, שהוא למעשה שרטוט הנדסי מדויק הכולל מידות של שטח כלשהו, עם או ללא מבנה עליו, אם מדובר בשטח דירה למשל, התשריט מציג את חלוקת החדרים, אורכו ורוחבו של כל קיר, קימורים, היכן נמצאים כל חדר וכל חלון, גודל המקלחת ורוחב הכיור וכו' ), כמשמעותו בפרק ד' בחוק התכנון והבנייה.

התשריט המהווה חלק ממסמכי המקרקעין, משמש לצורכי רישום בכל אחת משיטות רישום זכויות קניין, כמו רישום ראשון, או רישום בשיטת השטרות" (נלקח מתוך תקנות המדידות, התשע"ו – 2016).

רישום קרקעות הינה שיטה שהומצאה בשלהי שנות ה-50 של המאה ה- 19 על ידי רוברט טורנס האוסטרלי, ושיטה זו שהוכחה כאפקטיבית במיוחד, אומצה ע"י מדינות רבות, ביניהן גם המנדט  הבריטי ששלט בישראל בתחילת המאה ה-20, וכך שיטה זו נהוגה עד היום, כמובן שהנהלים והבירוקרטיה הכרוכה בכך מעודכנים בעת הצורך ומשתכללים לפי הצרכים שהקידמה מייצרת.

תכנית לצרכי רישום מציגה בעצם את פרטי תכנית איחוד ו/או חלוקה מקורית ולעיתים מחודשת של חלקות קרקעיות, בתחום גוש רישום אחד, ו/או תיעוד שינויים מהעברה של חלקות מגוש אחד לגוש אחר, בהתאמה לתכניות שאושרו כבר על ידי הוועדה, כגון; תכנית מתאר ארצית (תמ"א), תכנית תשתית לאומית (תת"ל), תכנית מתאר מחוזית, תכנית מתאר מקומית ותכנית מפורטת של חלקות פרטיות. התכנית משמשת להסדרת חלוקת המקרקעין בהתאם לתכניות אלו באופן שמאפשר לכל הצדדים בהמשך לרשום את הבעלות על כל חלק בשטח באופן המדויק והנכון ביותר ועל שם הבעלים החוקיים.

הכנת תכניות לצרכי רישום חייבת להיעשות על ידי אנשי מקצוע מוסמכים והיא בעלת חשיבות קריטית בהסדרת המעמד הקנייני על קרקע כלשהי בתחום מוניציפלי, שם מתבצע הרישום והתיעוד.  נושא רישום קרקעות קיבל תיעדוף משמעותי בשנים האחרונות בעיקר מצד משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות, הפועלות לתיקון שנים של הזנחה ורישום קרקעות לא מדויק מספיק של כבישים ומסילות רכבת על שם המדינה. גם במשרד הבינוי והשיכון וברשות מקרקעי ישראל, המנהלים ומקדמים את עיקר הבניה בארץ, תחום הכנת תצ"רים (תכניות לצרכי רישום) מהווים חלק בלתי נפרד מתפקידיהם של מודדי אתרים, וזאת מתוך ההכרה בחשיבותו של תהליך זה להשגת המטרה הסופית – רישום מקרקעין מדויק, על שם הבעלים הנכונים של קרקעות בכל מקום בו הרישום נדרש, בין אם מדובר בקרקע ששייכת למדינה, לרשות כלשהי, לחברה או לאנשים פרטיים.

הכנת תכנית לצרכי רישום הכרחית כאמור במקרים רבים כגון:

בקניית נכס- יש צורך בהצגת מפרט הנכס בפני בנק למשכנתאות לצורך קבלת ההלוואה לרכישת נכס או מחזור המשכנתא.

כאשר מוכרים נכס- על מנת שתוכלו לקבל עבורו שווי הוגן, שמתאים לגודלו ביחס לאזור בו הוא נמצא (נכס שגודלו 100 מ"ר בתל אביב אינו שווה לנכס בגודל זהה בדימונה לצורך הדוגמא).

בעת תכניות תמ"א (תכנית מתאר ארצית)- בהן לעיתים משנים את גודלם של הנכסים הפרטיים בתהליך השיפוץ/תוספת בניה.

עבור חברות קבלניות – בהקפאת ערבויות ע"י המדינה; עבור חברות ממשלתיות, חברות קבלניות ומפעלים – בעיכוב היתרי בניה ו/או אכלוס; וכמובן עבור המדינה – אשר חשופה לתביעות משפטיות מצד בעלי קרקעות אשר הופקעו מהם קרקעות מסיבות שונות, ועוד.

לאחר אישור התצ"ר, מזמינ/ת העבודה מקבל/ת תכנית מאושרת לרישום. תכנית זו אמורה להיות חתומה ע"י המרכז למיפוי ישראל, והיא כוללת מסמך הנקרא "הודעת רישום"- שזה בגדול תיאור כללי של הקרקע.

באמצעות שני מסמכים אלו, יכולים מזמיני העבודה להתקדם לשלב הסופי- רישום המקרקעין!

שיתוף
דילוג לתוכן