מדידות הנדסיות לצורך תחשיבי הפקעת קרקעות

קרקעות במדינת ישראל מאפשרת למדינה, באמצעות גופים שונים, לרבות הרשויות המקומיות, להפקיע קרקע פרטית מידי בעליה, לטובת מימושה בתכנית בינוי מאושרת, אשר מייעדת את הקרקע לטובת צרכי הציבור.

בשונה מעסקאות סחר במקרקעין אחרות, אין חלה על המדינה החובה לקבל את הסכמתו של בעל הקרקע, ובמידה ונמצא כי הקרקע או חלק ממנה, בשל מיקומה, נדרשת לטובת צרכי הציבור, המדינה תוכל להפקיע את הקרקע מידי בעליה, על פי האחוזים הקבועים בחוק, ותחת תמורה מוגדרת.

בין הסיבות לשמן המדינה מפקיעה קרקעות פרטיות:

  • הקמת כבישים ותשתיות
  • העברת תשתיות חשמל
  • העברת תשתיות מים על ידי חברת מקורות
  • העברת מסילות ברזל לצרכי תשתיות רכבת (במסגרת חוק פקודת הדרכים ומסילות ברזל).
  • הקמה והרחבה של שמורות טבע
  • הקמה והרחבה של נמלים

תחשיבי פיצוי בגין הפקעת קרקעות

על פי חוק מחויבת המדינה בפיצוי מוגדר בעת הפקעת קרקע פרטית מידי בעליה לטובת הציבור ובחסות המדינה. החוק מפריד בין אלמנטים מחוברים: מבנים, מתקנים, שדות חקלאיים וכל אלמנט בנוי המחובר דרך קבע לקרקע ואינו נייד, לקרקע עצמה. בגין אלמנטים מחוברים על המדינה/הרשות המפקיעה את השטח מחויבת בפיצוי מלא, בהתאם להערכת שמאי, של המבנה/אלמנט הבנוי.

בגין שטח האדמה, החוק מכיר באחוזי הפקעה מוכרים בהתאם לחוק במסגרתו חלה ההפקעה (חוק תכנון ובנייה, פקודת הקרקעות), כאשר הפיצוי ניתן על החלק היחסי שאינו מותר בחוק. הפיצוי עשוי להינתן בגין 60-75% משטח ההפקעה, ובמקרים מסוימים בפיצוי מלא.

האם ניתן להתנגד לדרישת הפקעת קרקע פרטית?

קיימים כלים משפטיים אשר מאפשרים לערער על דרישת המדינה ו/או הרשות המקומית להפקעת קרקע פרטית. מיד עם פתיחת תהליך ההכרזה- שהוא התהליך הראשוני אליו מחויבת הרשות המפקיעה- הודעה לבעל הקרקע, פרסום בעיתונות, הצבת שילוט, יוכל בעל הקרקע לבחון את התהליך, את ייעוד הקרקע ותהליך שינוי הייעוד המבוקש, את החוק עליו מתבססת ההפקעה המתוכננת, ובהתאם לאלה- לערער על כוונת ההפקעה, באמצעות עורך דין.

מדידות הנדסיות לפני הפקעה

על מנת להגן על זכויותיו, בעל קרקע פרטית המיועדת להפקעה לצרכי ציבור, זקוק לביצוע מדידות הנדסיות מקצועיות של הקרקע, כאשר מטרת המדידות הללו היא קבלת מפה והיכרות עם השטח כולו, בחינת אחוזי ההפקעה המותרים ותחשיבי הפיצוי.

ככלל, הרשות אשר מעוניינת להפקיע את הקרקע תיעזר בשירותיו של מודד קרקע, אולם זה ישרת את מטרותיה ומומלץ לבעל הקרקע להביא מודד מוסמך מטעמו, שיבחן את הנתונים ויסייע בעדו, בתחשיבי האחוזים המותרים להפקעה ביחס לגודל הקרקע והייעוד. חוות דעת מקצועית ומדידה מוסמכת של חברת מדידות הנדסיות מוכרת ומובילה, תסייע במיצוי הפיצוי הנדרש, ואף תוכל להוות אסמכתא משפטית בכל מקרה של מחלוקת אל מול הרשות, במידה ותתקיים כזאת.

חברת סישר הנדסה היא חברת הנדסה ומדידות מקצועית ומובילה בישראל, אשר מספקת מענה לרשויות מקומיות, מוסדות המדינה, קבלנים ולקוחות פרטיים, בעלת ניסיון רב שנים, וצוות מודדים מוסמכים על ידי המרכז הטכנולוגי לישראל- הטכניון.

סישר הנדסה מספקת מענה ללקוחות פרטיים, המצויים תחת דרישת הפקעת קרקע פרטית אשר בבעלותם, על ידי הרשות המקומית ו/או מנהל מקרקעי ישראל, בביצוע מדידות מקצועיות ברמת דיוק שאין שניה להן, הן במדידת שטח הקרקע והן במדידה של הנכס הבנוי על הקרקע במידה וקיים כזה. סישר הנדסה תספק במקרה הצורך גם מדידה של שטח חקלאי, המוגדר אף הוא כאלמנט בנוי.

סישר הנדסה מספקת את כל סוגי המדידות, המפות הטופוגרפיות, מיפויים באמצעות רחפן צילום, מדידת שטחים לצרכי בנייה וקבלת היתרים, מדידות תת ימיות, מדידות לצורך הכנת תכניות חיפויים, סריקה ומידול, מדידות לצרכי תחשיב ארנונה וסקרי נכסים כולן על ידי מודד מוסמך ואנשי מקצוע רלוונטים.

החברה משלבת בין מודדים מוסמכים ראשונים בתחומם, בעלי ידע וניסיון מקצועי רב, לצד שימוש בטכנולוגיות המובילות בעולם לביצוע של כל סוגי המדידות, ברמת דיוק גבוהה במיוחד. כל מדידה ופרויקט של חברת סישר הנדסה מגובה בהנפקת דו"ח מקצועי, מלא בשקיפות מלאה ללקוח, הסבר מקצועי על ידי מומחי החברה, ואסמכתא משפטית במקרה הצורך.

שיתוף
דילוג לתוכן