איך מודדים שטח דירה לצורך ארנונה

איך מודדים שטח דירה לצורך ארנונה

חלק ניכר מתקציבה של רשות מקומית מגיע מגביית תשלומי הארנונה, כאשר תחשיבי הארנונה משתנים בין רשות לרשות, אולם נשענים בעיקרם על תמחור על פי אזורים ועל פי גודל הנכס. הארנונה משולמת על פי העלות למטר רבוע כפי שנקבעה לאזור המגורים, כפול מספר המטרים שכולל הנכס.

כיצד נקבע רישום גודל הנכס ברשות המקומית?

כל נכס אשר נבנה בתחומי הרשות זקוק לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, וכן לטופס אכלוס מטעם הרשות עם סיום הבנייה. למעשה הרישום הראשוני של גודל הנכס נקבע על פי התכניות שהופקדו במשרדי הרשות. לצד הרישום הראשוני, עם השנים עשוי לחול שינוי בגודל הנכס בשל שינויי בינוי כאלה ואחרים דוגמת: סגירת מרפסת, תכניות תמ"א 38, בניה פרטית, הצבת מכולה/קרוון באישור ועוד. כאשר אירועים מסוג זה מתבצעים כחוק ובאישור הוועדה המקומית, גם עדכון תעריף הארנונה אמור להתבצע בהתאם.

סקר נכסים

סקר נכסים הוא בבחינת פעולה המבוצעת על די עיריות ורשויות מקומיות מדי מספר שנים, וכוללת מדגם מייצג של מדידות נכסים שונים בעיר, באמצעות שיטת מדידה שכוללת את שטחי הנכסים נטו וברוטו (כולל ולא כולל שטחים משותפים). ביצוע סקר נכסים הוא חובה החלה על רשויות מקומיות ועיריות, בתדירות משתנה, במטרה להבטיח השתת חיובי ארנונה הוגנים, על בסיס מדידות.

חברת מדידה לצורך ביצוע סקר נכסים

לצורך ביצוע הסקר על הרשות המקומית לפנות אל חברת מדידה המבצעת מדידות הנדסיות על ידי מודדים מוסמכים בלבד. כל המדידות מתבצעות בשיטות מדידה אשר נקבעו והוסכמו מראש, בעיקרן מדידות אוויריות, כאשר על פי צורך ניתן לשלב גם מדידות פיזיות במקום. לאחר ביצוע סקר נכסים, מטבע הדברים עיקר השינויים שנמצאו לצורך חיובי הארנונה, הם גידול בנכסים, וזאת בשל ביצוע בנייה והרחבות ללא רישום כנדרש.

במטרה להשית את הגדלת תשלומי הארנונה על התושבים וליצור תשתית של חיובי מס אמת ביחס לגודל הנכס בפועל, על הרשות להציג אסמכתאות למדידה ודו"ח מבוקר וחתום על ידי מודד ארנונה מוסמך, אותו יש להציג לתושב על פי דרישה. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי מדובר בסקר, ולא מתבצעת מדידה הכוללת מאה אחוזים מן הנכסים הבנויים בעיר, מה שיכול ליצור השתת חיובי ארנונה מיותרים על תושבים.

לזכותו של התושב, המעוניין להלין על ההחלטה, עומדת האפשרות לפנות אל חברת מדידות הנדסיות חיצונית, ולבקש מדידה של הנכס, תוך קבלת אסמכתא החתומה על ידי מודד מוסמך, שתשמש כמסמך רשמי ומוכר להצגה לרשות, ועל בסיסה ניתן יהיה לקבוע את גודל הנכס לצורך תשלומי ארנונה.

מדידה כאסמכתא משפטית

במידה ועל סמך מדידה הנדסית שבוצעה על ידי מודד מוסמך נמצא כי נתוני הנכס אינם תואמים לאלו המופיעים במשרדי הרשות המקומית, יפנה התושב בראש ובראשונה אל הרשות במטרה להסדיר את העניין ולהציג בפני פקידי הרשות את תוצאות המדידה שבידו. ללא דו"ח מדידות הנדסיות שבוצע על ידי מודד מוסמך וחתום על ידו- לא ניתן יהיה לבצע שינוי ברישומי הרשות. היה ולמרות הדו"ח החתום והמוסמך הרשות תבקש להותיר את המצב על כנו ולהשית על התושב חיובים על פי הנתונים אשר בידה, שאינם תואמים את גודל הנכס בפועל, יוכל התושב לפנות לערכאה משפטית כאשר דו"ח המדידות ההנדסיות שבידו יהווה אסמכתא חוקית ורשמית לכל דבר ועניין.

מה גובר על מה- סקר נכסים או מדידה הנדסית פרטנית

מדידה הנדסית פרטנית שבוצעה לנכס האמור, תהווה אסמכתא חזקה ואמינה מעבר לכל סקר, וכנגד אסמכתא כזאת חובת ההוכחה תעמוד על הרשות המקומית, שלא תוכל להסתפק במדידות סקר כלליות.

חיובים וזיכויים רטרואקטיביים

תשלומי הארנונה אשר יעודכנו בזכות ביצוע מדידה הנדסית, יכללו עדכון רטרואקטיבי, והשבת כל סכום כסף ששולם ביתר לרשות על ידי התושב. חשוב לציין כי גם הרשות המקומית מחזיקה בזכות ובסמכות להשית חיובי ארנונה רטרואקטיביים, במידה ויימצא כי פערי תשלום הארנונה עומדים לזכותה.

חשוב לציין כי קיימים שינויי מדיניות הנוגעים לאופן חיוב הארנונה בין הרשויות השונות, ובפניה לחברת הנדסה ומדידה חשוב לוודא כי החברה מכירה את אופן הרישום והעדכון ברשות ומספקת מענה מקצועי מתאים.

 

חברת סישר הנדסה היא חברת מדידות מקצועית, אשר עומדת לרשות עיריות ורשויות מקומיות, חברות ולקוחות פרטיים, ומספקת מענה מקצועי, מהיר ואמין, באמצעות מיטב הטכנולוגיות בתחום המדידות ההנדסיות, כמו גם צוות מודדים מקצועיים בוגרי הטכניון, ובעלי ניסיון רב שנים.

שיתוף
דילוג לתוכן