מודד ארנונה

מחפשים מודד ארנונה מוסמך?

בעל נכס? שוכר נכס? ייתכן וגם אתה משלם חשבונות ארנונה מופקעים ושגויים!
זה הזמן לבצע בדיקה מקצועית ולבחון אפשרות להפחתת חיובי הארנונה

ישראלים רבים בדקו ומצאו פערים של אלפי שקלים בשנה בעלויות הארנונה כתוצאה מרישום מ"ר שגוי. הסיבה העיקרית לטעויות בתחשיבי הארנונה היא ביצוע מדידות אוויריות חיצוניות על ידי הרשויות המקומיות – שיטה המיועדת למדידת קרקעות ושטחים,  ואינה מספקת מדדים מדויקים במדידת דירות ונכסים בנויים.

עיריות ורשויות מקומיות קובעות את תחשיב הארנונה על פי שטח הנכס המוערך על ידן בכפולה של העלות למ"ר על פי חלוקה לאזורים כנהוג ברשות. אלא שישראלים רבים, במגוון ערים ויישובים בישראל, מגלים לא אחת כי שטח הנכס כפי שזה מצוין בחשבון הארנונה המופקע, אינו תואם את גודל הנכס בפועל.

יתרה מכך, מדי מספר שנים נוהגות הרשויות המקומיות לערוך סקר נכסים, הליך במסגרתו הרשות שוכרת את שירותיה של חברת מדידות, ומבצעת מדידות מדגמיות למבנים ולנכסים רבים בעיר, במטרה לבחון את אמיתות הנתונים ביחס לרשום במשרדי העירייה, ולעדכון תחשיבי הארנונה בהתאם.

מדוע למדוד נכסים שנרשמו בעבר ברשומות הרשות?

לנכסי נדל"ן למרבה הצער, אין נטייה לגדול ולהתרחב באופן עצמאי, מה שמעלה שאלות בקרב התושבים, מדוע מבוצעות מדידות חוזרות, ובמקרים רבים גם, כיצד זה גדל שטח הנכס והוסיף לעצמו מטרים רבועים, המנפחים את חשבון הארנונה? לטענת הרשויות, סקרי הנכסים באים לבחון ולאתר טעויות ברישום ובתחשיב המקורי, תוספות בניה שלא נרשמו במוסדות הרשות כחוק, ולהבטיח חלוקת מס שוויונית בקרב התושבים.

למרות הצהרת הכוונות החיובית, כמות התלונות של התושבים המגיעות למשרדנו לאחר סקרי הנכסים הללו, מעיד על מדידות לא מדויקות, תחשיבי ארנונה שגויים והתנהלות בירוקרטית נוקשה, שמביאה לחיובים מופקעים ומיותרים של מיסים. לא רק סקר נכסים מהווה סיבה לתחשיבי ארנונה שגויים ולחיובים מופרזים שמעוררים חשד, ובין הפניות בבקשה למדידת הדירה לצרכי ארנונה, נמצאות סיבות רבות ומגוונות.

כל הסיבות לאי התאמות בין מידות הנכס בפועל לרשומות הרשות

 

  • רישום מקורי שגוי של הקבלן/חברת הבניה.
  • תחשיב שגוי בחישוב של שטחים משותפים.
  • רישום שטח משותף וסיפוח שלו לדירה פרטית.
  • תחשיבי מדידה הכוללים יחידות שאינן מחויבות במס ארנונה, דוגמת: מחסן, חנייה, מרפסת (בהתאם לתקנות הרשות).
  • מדידות חיצוניות שבוצעו באמצעות רחפנים וכלים מתקדמים למדידות אוויר, המיועדים לצורך מדידת שטחים פתוחים וקרקעות, ואינם מספקים תוצאה מדויקת במדידת מבנים ושטחי פנים.

תחשיבים שגויים אלו עשויים להוליד חיובים שגויים בסך אלפי שקלים מדי שנה.

חשוב לדעת: במקרה של טעות בתחשיב אשר מוכחת באמצעות מדידות ארנונה על ידי מודד מוסמך, מחייבת את הרשות בתיקון הרישום, עדכון תחשיב הארנונה והחזר רטרואקטיבי מלא!

דוגמא: למשרדנו הגיעו בני זוג מטבעון, בבעלותם דירה בת 98 מ"ר. לאורך השנים חויבו בתשלומי ארנונה בגין 121 מ"ר.

לאחר פניות רבות לרשות אשר נדחו על הסף, חברתנו ביצעה מדידות מקצועיות ומדויקות אשר הוכיחו כי שטח הדירה הכולל אכן עומד על 98 מ"ר, ולאלה נוספה חבות בגין השטחים המשותפים לבניין ובאופן יחסי לנכס בסך: 11 מ"ר. סך הכל לחיוב: 109 מ"ר.

ההפרש בין ממצאי המדידה לתחשיב הרשות: 12 מ"ר מדי חודש, ובכפולה בעלות הארנונה למ"ר על פי התחשיב המקומי (47.54 ₪): 570.48 ₪ מדי חודשיים. בהתבסס על נתוני המדידה החתומים על ידי מודד דירות מוסמך, ומוכרים על ידי הרשויות והערכאות בישראל, זכו בני הזוג להחזר כספי משמעותי מיום עדכון הרישום, לתקופה בת 4 שנים, בשווי כולל העולה על 13,000 ₪.

כיצד נקבע שטח נכס?

שטח נכס נקבע על ידי מדידה של גודל הנכס בשטח. המדידה מתבצעת על ידי גורם בעל הסמכה למדידת שטח. המדידה מתבצעת באמצעות מכשירי מדידה מתקדמים, כגון מטרונים אלקטרוניים, לייזר או תוכנות מחשב. המדידה כוללת מדידת שטח הרצפה, קירות הפנים והחוץ, חלונות, דלתות ומשטחים אחרים. השטח של הנכס נקבע על פי שטח הרצפה, ללא קירות, חלונות ודלתות. במקרים מסוימים, שטחים נוספים, כגון מרפסות, גינות וחניונים, עשויים להיכלל בשטח הנכס, בהתאם לחוקים והנהלים המקובלים. בישראל, שטח הנכס רשום בנסח טאבו, המהווה מסמך רשמי המציג את הבעלות על הנכס. השטח הרשום בטאבו הוא הבסיס לחישוב המיסים וההיטלים החלים על הנכס, כגון ארנונה, מס שבח ומס רכישה.

אם מתגלה פער בין המדידה של העירייה למדידה של המודד, מה עושים?

אם מתגלה פער בין המדידה של העירייה למדידה של המודד, יש להגיש ערעור לרשות המקומית. העירייה תבדוק את הערעור ותקבל החלטה בהתאם. במקרה שהעירייה דחתה את הערעור, ניתן להגיש תביעה לבית המשפט. בית המשפט יבחן את הראיות ויקבל החלטה סופית בעניין.

הנה הצעדים שיש לנקוט אם מתגלה פער בין המדידה של העירייה למדידה של המודד:

  1. להכין מסמך ערעור המפרט את הטענות שלכם.
  2. לצרף לערעור את דוח המדידה של המודד.
  3. להגיש את הערעור לרשות המקומית.

חשוב לציין כי אם העירייה קבעה כי שטח הנכס שלכם גדול יותר ממה שרשום בטאבו, עליכם לשלם את הארנונה בהתאם לשטח החדש. לעומת זאת, אם העירייה קבעה כי שטח הנכס שלכם קטן יותר ממה שרשום בטאבו, עליכם לקבל החזר ארנונה בגין השטח העודף.

האם גם לכם מגיע החזר בגין חיובי ארנונה מהרשות המקומית?

חברת סישר הנדסה מספקת שירותי מדידה מקצועיים לצורך תחשיב הארנונה, בהתאם לצו הארנונה המקומי ולתקנות העירוניות, תוך ביצוע מדידות נכסים מדויקות והנפקת דו"חות מדידה בעלי תוקף משפטי, ומסייעת לתושבים רבים בכלל הרשויות ובפריסה ארצית, בהתמודדות מול חיובים מופקעים והתנהלות בירוקרטית נוקשה, לעדכון מיסוי ולקבלת החזרים בהתאם לנתוני המדידה.

יש לכם פרויקט ואתם צריכים מודד מוסמך? השאירו פרטים לקבלת הצעת מחיר מהירה

דילוג לתוכן