מדידה לצורך קבלת היתר בניה

צריכים מיפוי הנדסי תלת מימדי לבניין רב קומות?

יש לכם פרויקט ואתם צריכים מודד מוסמך? השאירו פרטים לקבלת הצעת מחיר מהירה

משרד סישר מיפוי והנדסה- מודדים מוסמכים בוגרי הטכניון, מספק שירותי מדידה לכל סוגי השטחים, הדירות, הבתים הפרטיים והעסקים, בעזרת מערכות צילום ומדידה מתקדמות.

מודד מוסמך מהווה חלק קריטי בתהליך קבלת היתר בניה, זאת כדי לוודא שאינכם חורגים מהשטח המוקצב לכם לפי אישורי הוועדה לתכנון ובניה ולמנוע קנסות או ביטול ההיתר. יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך בכל השלבים של תהליך הבניה, גם לצורכי הבטחת איכות.

מה זה היתר בניה?

היתר בניה הוא אישור הניתן לאדם שברצונו לבנות מבנה חדש או לערוך שינויים במבנה קיים. היתר הבניה ניתן ע"י הועדה לתכנון ובניה שיושבת בעיריה או במועצה מקומית שבתחומה ימוקם או ממוקם הנכס. כל נושא היתרי הבניה מעוגן בחוק התכנון והבניה ובתקנות התכנון והבניה. היתר בניה הוא אישור נקודתי ומוגבל בזמן, שנועד לאשר פעולות מוגבלות שאותן פירט מבקש ההיתר בבקשה שהגיש. ההיתר ניתן ל-3 שנים מרגע קבלתו, לאחר מכן צריך להאריך את תוקפו (אם יש צורך בכך).

השלבים להוצאת היתר בניה

עכשיו כשאנו מבינים מהו היתר בניה ומתי הוא נדרש, נוכל להתמקד בתהליך קבלת ההיתר עצמו.

בקשת מידע

קודם כל, מבקש ההיתר נדרש להגיש בקשה למידע לועדה המקומית לתכנון ובניה ברשות המקומית או העיריה הרלוונטיים. בקשה זו מוגשת כדי לקבל מידע על הקרקע או הנכס, ולפי מידע זה מבססים את בקשת ההיתר. המידע כולל נתונים כמו גודל השטח הרשום, בעלי זכויות הנכס, בעלי זכויות במבנים סמוכים, מספר חלקה, מפות ושרטוטים של הקרקע וכדומה.

חשוב: חלק מהדברים לעיל מקבלים מהעיריה, אך בעת שמבקשיםם היתר בניה, רצוי לשכור את שירותיו של מודד מוסמך כדי לדעת בצורה מדויקת את מידות השטח כך תוכלו גם לערוך השוואה בין הגודל הרשום לגודל האמיתי ולהבין אם בכלל קיימת אופציה לבינה.

הכנת בקשה להיתר בניה

לפני הגשת הבקשה להיתר בניה, יש להכין מסמך מפורט בצורה מלאה ויסודית. הכנה זו כוללת גיבוש תוכנית המשקפת את כלל השינויים שעבורם נדרש היתר, אישורים מאנשי מקצוע לביצוע העבודות, אישורי רישום זכויות, מפות של הנכס ושרטוטים של הקרקע אם יש וחתימות של בעלי הזכויות הרלוונטיים לבקשה.

בדיקת הבקשה להיתר בניה

בשלב הראשון מבוצעת בדיקה כדי לוודא שהבקשה שהגשנו כוללת את המסמכים הדרושים. אפילו שמדובר בשלב מוקדם יחסית בתהליך, צפוי מהנדס הועדה לבצע הערכה כוללת לאגרת הבנייה, ועל מבקש הבקשה לשלם 20% מהאגרה שקבע המהנדס. לאחר אימות שלב זה, מועבר התיק לדיון בועדה המקומית לתכנון ובניה.

קבלת תשובה למבקש ההיתר

התשובה לקבלת ההיתר צריכה להתקבל עד 90 יום לכל היותר במסלול הסטנדרטי, או 45 ימים מקסימום במסלול המקוצר. הועדה יכולה לענות לבקשה באחת משלוש האפשרויות הבאות: א. אישור הבקשה ע"פ בקשת המבקש; ב. דחיית הבקשה ומתן זכות לערער; ג. אישור הבקשה ומתן היתר בתנאים שעליהם החליטה הועדה.

מימוש ההיתר

מזל טוב! יש לכם היתר. כעת עליכם להשלים את תשלום היטל ההשבחה והיטלים מקומיים שונים לפי הוראות הרשות המקומית, להשלים את המסמכים שביקשה הועדה, ולהתחיל את הבניה.

חברת סישר מיפוי והנדסה מספקת שירותי מדידה לכל סוגי השטחים, הדירות, הבתים הפרטיים והעסקים, בעזרת מערכות צילום ומדידה מתקדמות.

יש לכם פרויקט ואתם צריכים מודד מוסמך? השאירו פרטים לקבלת הצעת מחיר מהירה

דילוג לתוכן